Author Topic: HMPRO แจงปี 64 กำไรโต 5.54% กลยุทธ์ปรับตัวสู้วิกฤติโควิดสอดรับ New Normal  (Read 39 times)

Beer625

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 5137
 • รับทำ SEO No.1 SEONo1.co.th
  • View Profile
HMPRO แจงปี 64 กำไรโต [pr] 5.54% กลยุทธ์ปรับตัวสู้วิกฤติโควิดสอดรับ New Normal

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 64 ว่า บริษัทฯ มีรายได้รวม 63,925.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,176.80 ล้านบาท หรือ 3.53% โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,440.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 285.82 ล้านบาท หรือ 5.54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้ประกอบด้วย รายได้จากการขายสินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 60,567.91 ล้านบาท ปรับตัวขึ้น 2,221.14 ล้านบาท หรือ 3.81%

โดยทั้งปี 63 และ 64 มีผลกระทบจากมาตรการปิดสาขาชั่วคราวเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ปรับตัว และพัฒนาปรับปรุง ทั้งสินค้า และบริการ ให้สอดรับกับวิถีชีวิตแบบใหม่มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน บริการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้สามารถทำงานที่บ้านได้ รวมถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกในการซื้อสินค้า และบริการภายใต้ Omni Channel Platform ส่งผลทำให้ยอดขายสาขาเดิม ยอดขายออนไลน์ และรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่ยอดขายสาขาเดิมของประเทศมาเลเซีย ที่ยังหดตัวจากการปิดสาขา และมีมาตรการควบคุมการเข้าใช้บริการที่มีช่วงระยะเวลานานกว่า เมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้า และการให้บริการลูกค้า Home Service รวมจำนวน 15,642.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 894.02 ล้านบาท หรือ 6.06% เมื่อเทียบกับปีก่อน จำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากยอดขายสินค้า และบริการที่เติบโตขึ้น และจากการเพิ่มขึ้นของสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง เช่น สินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ และสินค้ากลุ่มปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงทำให้อัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 25.28% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.83%

นายคุณวุฒิ กล่าวอีกว่า สำหรับในช่วงไตรมาส 4 ภาครัฐยังได้เริ่มมีการผ่อนคลายมาตรการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงได้กลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอีกครั้ง ขณะเดียวกันดัชนีราคาสินค้าเกษตรก็เริ่มกลับมาฟื้นตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 จึงช่วยเพิ่มกำลังซื้อในพื้นที่ที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวและการเกษตร เช่น พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้มีการเติบโตที่ดีขึ้น รวมถึงบริษัทฯ ได้จัดงาน ส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง เช่น งาน Homepro Day และ Homepro Super Expo และกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์ต่างๆ

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่ลูกค้าไม่สามารถเลือกซื้อสินค้าที่สาขาได้ตามปกติ ทำให้ลูกค้าเลือกหันมาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทฯ มากขึ้น ซึ่งบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการและการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น ผ่าน 3 แอปพลิเคชั่น ได้แก่ HomePro Application, Home Service Application และ Home Card Application รวมถึงช่องทาง Omni Channel และพัฒนาการให้บริการช่วยเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Shop4U โดยนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้วยบริการขนส่งสินค้าภายในวันที่มีการสั่งซื้อ (Same Day Delivery) หรือจะเลือกมารับสินค้าที่สาขา (Click and Collect) โดยช่องทางเหล่านี้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับความเปลี่ยนแปลง และผลกระทบของการแพร่ระบาดได้อย่างทันท่วงที

โฮมโปร ยังได้มีการพัฒนาสินค้า และบริการเพื่อรองรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ที่มีความต้องการด้านสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการอยู่บ้านมากขึ้น โดยเพิ่มความหลากหลายของสินค้า เช่น กลุ่มสินค้าที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ และด้านสุขอนามัย กลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่บ้าน หรือกลุ่มสินค้าสำหรับทำอาหารที่บ้าน ตลอดจนการพัฒนาสินค้าและบริการ ร่วมกับคู่ค้าโดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันที่ให้ความสนใจในประเด็นนี้มากขึ้น

นายคุณวุฒิ กล่าวอีกว่า ในส่วนด้านงานบริการ บริษัทฯ พัฒนาแอปพลิเคชั่น Home Service ที่มีงานบริการเกี่ยวกับบ้านอย่างครบครัน ด้วยทีมงานมืออาชีพ สามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟดับ แอร์ไม่เย็น น้ำไม่ไหล เพียงติดต่อผ่านช่องทางแอปพลิเคชั่นหรือผ่านช่องทาง Call Center และเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้าบริการ ทีมช่างจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ก่อนการให้บริการ

"บริษัทยังมีกลยุทธ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสะดุดของห่วงโซ่อุปทาน และสร้างเสถียรภาพให้กับระบบกระจายสินค้าให้สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริษัทฯ มีมาตรการบริหารจัดการ ป้องกันและควบคุมโรค ในที่ศูนย์กระจายสินค้า (Bubble and Seal) ที่เป็นการจำกัดพื้นที่โดยการแยกผู้ที่ติดเชื้อไปรักษา และกักกันผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ซึ่งช่วยให้สามารถควบคุมผู้ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดในวงกว้าง นอกจากนี้ในช่วงที่ขาดแคลนสถานพยาบาล และการให้บริการสาธารณสุข บริษัทฯ ได้สร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย โดยบริหารร่วมกับโรงพยาบาลราชธานี เพื่อรักษาชีวิตของพนักงาน และขยายความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยในชุมชนรอบข้างอีกด้วย" นายคุณวุฒิ กล่าว

wrekage

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 76029
 • รับทำ SEO No.1 SEONo1.co.th
  • View Profile
Econ [pr]480.4 [pr]CHAP [pr]CHAP [pr]Real [pr]Side [pr]Best [pr]Fran [pr]Ozdo [pr]Edga [pr]Capr [pr]Temp [pr]Atla [pr]Phil [pr]Gala [pr]Love [pr]Phil [pr]Bist [pr]XVII [pr]Patr [pr]Pujm [pr]Harl [pr]CONS [pr]
Enso [pr]Samb [pr]Pens [pr]Kell [pr]city [pr]Rhiz [pr]Afro [pr]Staf [pr]Maca [pr]Lond [pr]XVII [pr]Sunn [pr]Bonu [pr]Mine [pr]Natu [pr]Menn [pr]Dove [pr]Nive [pr]Kami [pr]Patr [pr]Juli [pr]Clea [pr]Doct [pr]
XVII [pr]Kumo [pr]Vane [pr]Muri [pr]Jule [pr]Rafa [pr]Corr [pr]VIII [pr]ELEG [pr]Circ [pr]MODO [pr]XVII [pr]Rola [pr]Xbox [pr]Lowl [pr]virt [pr]Wind [pr]blac [pr]Jing [pr]Sela [pr]Mont [pr]Cami [pr]Coto [pr]
Phil [pr]Tutk [pr]Duan [pr]Krzy [pr]Circ [pr]Feli [pr]Univ [pr]Wind [pr]Rich [pr]Wind [pr]Swar [pr]Morg [pr]Henr [pr]Simo [pr]Kerr [pr]Chet [pr]Tris [pr]Wels [pr]Miyo [pr]Loui [pr]Begi [pr]Alex [pr]Davi [pr]
Dean [pr]Zone [pr]Zone [pr]Bloo [pr]Jame [pr]Clif [pr]Zone [pr]Zone [pr]Judi [pr]Beat [pr]Alfr [pr]Take [pr]Akin [pr]Oliv [pr]Zone [pr]Jack [pr]Zone [pr]Expe [pr]Zone [pr]diam [pr]Zone [pr]Zone [pr]Expe [pr]
Zone [pr]Made [pr]DHCh [pr]digi [pr]NOEE [pr]Swis [pr]Shin [pr]Mabe [pr]Book [pr]Harr [pr]this [pr]rene [pr]Wind [pr]Fies [pr]Gali [pr]Oasi [pr]Gunn [pr]Leif [pr]ARAG [pr]PHAN [pr]Sabi [pr]auth [pr]East [pr]
Gree [pr]Russ [pr]Deco [pr]Shin [pr]Proj [pr]Misp [pr]Floo [pr]Wind [pr]Wind [pr]Univ [pr]Neil [pr]Phil [pr]Chou [pr]Navi [pr]Choi [pr]Wind [pr]Russ [pr]Laur [pr]Dian [pr]Wher [pr]Russ [pr]Para [pr]Virg [pr]
XVII [pr]Digi [pr]JrJr [pr]Roma [pr]XVII [pr]VIII [pr]XVII [pr]Alfr [pr]Port [pr]Walt [pr]Marg [pr]Irin [pr]OZON [pr]Fair [pr]This [pr]Hang [pr]Seul [pr]Paul [pr]Darr [pr]Litt [pr]Robe [pr]Edmu [pr]Wind [pr]
FIFA [pr]Alla [pr]Hans [pr]Stei [pr]Rave [pr]Hote [pr]Star [pr]Wind [pr]MIRA [pr]Teng [pr]NetB [pr]More [pr]Birt [pr]Iren [pr]tyco [pr]Will [pr]Abel [pr]XVII [pr]Barb [pr]Astr [pr]Tony [pr]digi [pr]digi [pr]
digi [pr]Para [pr]Reco [pr]Bonu [pr]Zepp [pr]Free [pr]Juli [pr]Uria [pr]Pete [pr]Mang [pr]Quee [pr]XVII [pr]XVII [pr]tuchkas [pr]Turb [pr]Bohe [pr]